×
Pieslēgties
Juridiskā un biroja adrese
 • A/S „LIDO”
 • Reģ. Nr. 40003022654
 • PVN reģ. Nr. LV 4000302265
 • Ķengaraga iela 6a, Rīga, LV-1063
 • E-pasts: info@lido.lv

Pasūtījumus pieņemam katru dienu 10:00-20:30. Min. pasūtījuma summa: 8.00 EUR.

Privātuma politika

Privātuma politika

Mēs respektējam jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā vietnē www.e.lidopiegade.lvun www.lido.lv tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

1. Kas ir pārzinis

Vietni www.e.lidopiegade.lv un www.lido.lv uztur un personas datu pārzinis ir AS LIDO, VRN 40003022654, adrese Ķengaraga iela 6A, Rīga, LV-1063, e-pasta adrese info@lido.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: pasta adrese Ķengaraga iela 6A, Rīga, LV-1063, e-pasta adrese dpo@lido.lv, tālrunis 67041214.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, ko jūs paši esiet snieguši un kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, atbildes sniegšanai uz atsauksmi vai e-pastu vai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai:

 • veicot pasūtījumu mūsu vietnē http://www.e.lidopiegade.lv (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese, citi dati, ja tādi tiek norādīti); 
 • aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē http://www.lido.lv vai sūtot mums e-pastu (vārds, e-pasta adrese, citi dati, ja tādi tiek norādīti);
 • piesakoties uz LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu (e-pasta adrese);
 • reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adreses, norēķiniem mājas lapā izmantojamās maksājumu kartes, citi dati, ja tādi tiek norādīti).

Mēs saglabājam arī datus par jūsu veiktajiem pirkumiem mūsu vietnē (preces, summas, datumi). 

Ja veicat norēķinu par pasūtījumu mūsu vietnē, jūsu maksājumu informācija tiek apstrādāta MakeCommerce maksājumu sistēmā.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskais pamats

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu vietnē, tai skaitā, reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē, mēs apstrādājam tikai nolūkā noformēt un izpildīt jūsu pasūtījumu un sazināties ar jums saistībā ar pasūtījuma izpildi. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ar jums noslēgtā distances līguma sagatavošana un izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības uzskaites jomā.

Personas datus, kas mums nodoti, aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, mēs apstrādājam tikai nolūkā sniegt atbildi uz jūsu pieprasījumu vai jautājumu. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir mūsu leģitīmā interese nodrošināt personīgu komunikāciju ar klientu.

Ja esat pieteikušies LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru (SMS) LIDO komerciālo sūtījumu nolūkam. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir jūsu piekrišana, kuru jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt un atteikties no komerciālo sūtījumu turpmākas saņemšanas, izņemot attiecīgo atzīmi (ķeksīti) jūsu reģistrētajā klienta profilā mūsu vietnē. 

4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, mēs saglabājam vienu gadu; pēc tam personas dati mūsu vietnēs un e-pastā tiek dzēsti vai anonimizēti.

Reģistrētajā klienta profilā esošos personas datus mēs saglabājam līdz attiecīgais profils tiek dzēsts. Klienta profila dzēšana pati par sevi neierobežo iepriekšējā rindkopā norādīto personas datu saglabāšanas termiņu.

Grāmatvedības uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā var tikt saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

5. Kam mēs nododam personas datus

Personas dati nepieciešamā apjomā ir pieejami tikai personām, kas ir tieši iesaistītas pasūtījumu apstrādē, sagatavošanā, izpildē un uzskaitē, kā arī atbildes sniegšanā uz jūsu pieprasījumu vai jautājumu, komerciālo paziņojumu nosūtīšanā un vietnes uzturēšanā.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.

6. Kādas ir jūsu tiesības

Saskaņā ar Regulu jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
 • pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • uz datu pārnesamību, ja piemērojams.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos jūs variet vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista ar attiecīgi pamatotu pieprasījumu, nosūtot to uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt jūsu identitātes apstiprinājumu.

Ja neesiet apmierināts ar mūsu atbildi vai rīcību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Datu Valsts inspekcijā.

7. Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē.

Mēs lūdzam apstiprināt iepazīšanos ar šo Privātuma politiku, pirms jūs apstipriniet savu pasūtījumu, reģistrējiet klienta profilu, piesakieties uz LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu vai aizpildiet Saziņas formu mūsu vietnē.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo Privātuma politiku. Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politikas versija.

 

Spēkā no 01.06.2024